Ettevõtte arendus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on andnud jaatava vastuse järgmise toetusmeetme raames:


Perioodil 02.09.2019.a. kuni 30.11.2019.a. viiakse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

kaasrahastamisel läbi projekt EU53565


„Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika”