3D modelleerimine

  • 3D valmistatavate toodete modelleerimine Autodesk Inventori keskkonnas.
  • Toodete tugevusanalüüs ANSYS-i keskkonnas.
 
 
 
 
 
Me läheneme igale tellijale individuaalselt ning seepärast arvestame alati kliendi nõudmiste ja soovidega.

Me kooskõlastame iga projekti puhul kliendiga:
  • üldvaatejoonise;
  • detailide, sõlmede ja materjalide spetsifikatsiooni komplekteerivate osade loetelu;
  • soojus- ja hüdraulilise arvutuse;
  • kvaliteedi-, katsetuste ja inspekteerimiste plaani.
 
Näide: üldvaatejoonis (PDF)