Transpordivõimalused

Meie firmal on võimalus korraldada valmistoodete transport tellija osutatud mahalaadimiskohani.
 
Tellimuse kliendile kättetoimetamiseks kasutame peamiselt autotransporti, kuid võttes arvesse asjaolu, et BMC tootmispinnad asuvad kõigest 6 kilomeetri kaugusel Eesti suurimast ja sügavaimast kaubasadamast, on meil võimaldada korraldada ka toodete merevedusid.
 
Me transpordime nii gabariitseid kui ka mittekabariitseid veoseid.