Tugevusarvutused

Tugevusarvutuste puhul on peaülesanne valida kõige sobivamad materjalid ja mõõtmed konstruktsioonielementidele nii, et need peaksid kindlalt vastu koormustele, mis mõjuvad neile töötamise ajal.